Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad åtgärd i Sverige som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i bostäder och lokaler fungerar korrekt och uppfyller fastställda krav för inomhusmiljön. Genom regelbundna kontroller och besiktningar av ventilationssystemen kan man upptäcka och åtgärda eventuella brister eller felaktigheter som kan påverka luftkvaliteten och hälsan för de boende eller arbetande i byggnaden. OVK innefattar inspektion av ventilationssystemets komponenter såsom kanaler, filter, fläktar och ventiler för att säkerställa att de fungerar som de ska och att luftomsättningen är tillräcklig för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö. Genom att genomföra OVK regelbundet, vanligtvis vart tredje till sjätte år beroende på typ av fastighet och ventilationssystem, kan man minska risken för fukt- och mögelskador samt säkerställa att ventilationen fungerar effektivt för att avlägsna föroreningar och förbättra inomhusluftens kvalitet. OVK utförs av certifierade ventilationskontrollanter som har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten för att bedöma ventilationssystemets tillstånd och ge rekommendationer för eventuella åtgärder eller förbättringar som behövs för att uppfylla gällande krav och säkerställa en god inomhusmiljö.

Kommentarer är stängda.